Hoe steunen?

Aankoop Lichtkaarsen

Kaars - Alleen in de wereld

Het aanvaarden en verspreiden van onze Lichtkaarsen tegen 7,00 euro per kaars. Deze Lichtkaarsen kunnen, behoudens afzonderlijke regeling in onderlinge afspraak, afgehaald worden op het secretariaat van het Steunfonds.

Deze brandende kaars is het symbool van onze Boodschap van het Licht. Het behoort ons elk voor zich, zelf de waarde, de inhoud en de betekenis van deze Boodschap in te vullen.

Terzelfder tijd is het een zinvolle relatieattentie voor vrienden. Ten slotte verhoogt onze brandende Lichtkaars de gezellige familiesfeer tijdens de komende kerst- en eindejaarsperiode.

Schenkingen

Tot slot blijven wij rekenen op uw waardevolle en onmisbare financiële ondersteuning. Voor giften van 40,00 euro en meer kan een fiscaal attest worden afgeleverd. Deze giften dienen evenwel gestort te worden op het rekeningnummer:

  • 000-0110937-66 (IBAN: BE07 0000 1109 3766 - BIC: BPOTBEB1)
  • vzw Het Kind, Goedheidstraat 4A bus 12, 1000 Brussel
  • met vermelding: 6 – Gift Steunfonds Verlaten Kinderen – Brugge

Steunen kan ook via een legaat.